Oferta Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Krakowie


 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną
dla uczniów z trudnościami w nauce.
 
Posiadamy wolne miejsca w: szkole podstawowej, szkole przysposabiającej do pracy (po ukończeniu szkoły podstawowej) oraz w internacie.
 
Zapraszamy do naszych szkół w odpowiadającym Państwa terminie, który proszę uzgodnić telefonicznie: tel. 12-656-13-56.
 
Jeśli szukasz specjalistycznego wsparcia dla swojego dziecka, odwiedź naszą placówkę, w której mieści się:
 
 • Szkoła Podstawowa Nr 46
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 8
 • Internat
 
Uczymy dzieci i młodzież, u której orzeczono niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, oraz ze sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju.
 
Proponujemy następujące zajęcia wspierające rozwój dziecka:
 
 
Zajęcia lekcyjne odbywają się w znakomicie wyposażonych pracowniach:
 
 • matematycznej
 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • historycznej
 • geograficznej
 • przyrodniczej
 • komputerowej
 • muzycznej
 • plastycznej
 • ceramicznej
 • drewna
 • szycia
 • gospodarstwa domowego
 • wychowania fizycznego
 
W Ośrodku działa Internat, w którym mieszkają dziewczęta i chłopcy.
Pobyt jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dziecka.
Wspieramy rodziców starających się o dofinansowanie dożywienia dla dziecka przebywającego w naszej placówce. 
 
Na terenie internatu działają:
 
Na terenie Internatu działa także Świetlica, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy w godzinach od 7.00 - 17.00. W tym czasie dzieci i młodzież mogą skorzystać ze stołówki, odrobić zadania domowe, oraz uczestniczyć w zajęciach i zabawach na terenie internatu. Zapraszamy do odwiedzenia naszego Ośrodka!