Internat


 
 
->->-> INTERNAT W KAMERZE - FILM                                      
 
 

 

Dysponujemy wolnymi miejscami dla uczniów naszych szkół.

Przyjdź i sprawdź jak się u nas mieszka!

 

UWAGA!  Informujemy, że Internat w bieżącym roku szkolnym będzie czynny w dwa weekendy w miesiącu. Terminy dyżurów weekendowych można sprawdzić tutaj.

 

 
W naszym Ośrodku znajduje się internat dla dziewcząt i chłopców na każdym szczeblu nauczania. Mieszkańcy internatu mają zapewnione wyżywienie, całodobową opiekę pedagogiczną oraz opiekę pielegniarską.
 
W każdy poniedziałek w godz. 15-20.00 przyjmuje lekarz psychiatra.
 
W  internacie  funkcjonuje  6  grup  wychowawczych,  z których każda posiada swoją świetlicę oraz sypialnie. Każda grupa znajduje się pod opieką dwóch wykwalifikowanych nauczycieli - wychowawców, którzy pomagają wychowankom  w  rzetelnym   odrabianiu   zadań  domowych,   przyswojeniu i opanowaniu materiału przerabianego w szkole, praktycznym wykorzystaniu nabywanej wiedzy i umiejętności.
 
Dbamy także o prawidłowy rozwój, wypoczynek i rozrywkę naszych podopiecznych organizując ciekawe i kształcące zajęcia, wycieczki, wyjazdy śródroczne, imprezy integracyjne, włączamy czynnie naszych wychowanków w życie środowiska.  Nasi podopieczni korzystają z szerokiej oferty bezpłatnych zajęć dodatkowych organizowanych w Ośrodku. W zależności od zainteresowań są zawodnikami Olimpiad Specjalnych, próbują sił aktorskich w Teatrzyku "Sigma", należą do drużyny harcerskiej "Nieprzetartego Szlaku" lub innych kół zainteresowań.
 
 
ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO INTERNATU
 
Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim lub umiarkowanym i ze sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju. Przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do:
- Szkoły Podstawowej Nr 46,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 8
funkcjonujących w ramach SOSW Nr 2 w Krakowie.
 
W Internacie mogą przebywać dzieci mieszkające poza Krakowem oraz w uzasadnionych przypadkach także dzieci mieszkające w Krakowie (za zgodą Dyrektora SOSW Nr2).
 
Dziecko jest meldowane w Internacie na okres czasowy.

Potrzebne dokumenty:
- skrócony odpis aktu urodzenia
- zaświadczenie o stałym zameldowaniu
- podanie o przyjęcie do Internatu (druk do wypełnienia u Kierownika Internatu).
 
KOSZT POBYTU
 
Pobyt w Internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dziecka. Dzienna stawka żywieniowa od  stycznia 2022r. wynosi 16 zł.
Istnieje możliwość zwrócenia się o dofinansowanie do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
ŚWIETLICA - DZIENNA GRUPA INTERNATOWA
 
Wszystkim potrzebującym uczniom naszej placówki zapewniamy fachową pomoc i opiekę w godz. 7.00-17.00. W tym czasie dzieci mogą skorzystać ze stołówki, odrobić zadania domowe pod okiem wychowawców oraz uczestniczyć w różnorodnych zajęciach.
 
 
 

Tak mieszkamy