Dowożenie uczniów


Dowożenie uczniów - współpraca z firmą „PARTNER”
 
  1. Kierowcy odprowadzają przywiezionych uczniów do internatu.
  2. Przekazują uczniów pod opiekę wychowawcy grupy świetlicowej (na portierni).
  3. Po lekcjach Kierowcy odbierają uczniów ze świetlicy (internatu)
  4. Raz w miesiącu kierowcy potwierdzają ilość przyjazdów uczniów u pedagoga (albo w sekretariacie szkoły).
  5. Rodzice są odpowiedzialni za przyznanie świadczenia dla ucznia. Występują z wnioskiem do urzędu oraz kontaktują się z
    przewoźnikiem ustalając godziny przyjazdów dziecka do szkoły i jego powrotów do domu.
  6. Każdy uczeń korzystający z dowozów z uwagi na swoje bezpieczeństwo jest zapisany do świetlicy.
 
„Partner tel: 196-88”