Szkoła Podstawowa Nr 46


 
 
 
 
 
 
 
W Szkole Podstawowej Nr 46 uczą się dzieci mające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
 
Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonych pracowni lekcyjnych oraz biblioteki szkolnej.
 
Objęci są zajęciami usprawniającymi z zakresu: logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych.
 
Mają możliwość korzystania z terapii: metodą Tomatisa, a także Biofeedback.
 
Uczniowie mogą korzystać z obiadów przygotowywanych w naszej stołówce, a po lekcjach przebywać w internacie, lub świetlicy - półinternacie.
 
Uczniowie wyjeżdżają na całodzienne wycieczki i zielone szkoły.
 
Na terenie szkoły prowadzi działalność Sklepik „Grosik”, czynny w czasie przerw śródlekcyjnych.