Pracownia doświadczania świata


Pracownia doświadczania świata (sala relaksacji) to specjalnie wyodrębnione i odpowiednio wyposażone pomieszczenie w której uczeń poddawany jest czynnej relaksacji i stymulacji zmysłów.

W sali relaksacyjnej, przy delikatnych dźwiękach muzyki, dzieci mogą słuchać szumu wody, obserwować zmieniające się kolory świateł, rozpoznawać różnorodne zapachy, a więc rozwijać zmysły wzroku, słuchu i powonienia.

Głównym celem organizowania tego typu sali jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu, przez osoby z różną niepełnosprawnością. Ponadto relaksacja w dużym stopniu stymuluje naszą sprawność umysłową, korzystnie wpływa na rozwój wyobraźni i zwiększa koncentrację uwagi.
 
 
Główne cele zajęć prowadzonych w naszej Sali Relaksacji to:

 

 • poznanie i doświadczenie świata przez zmysły,
 • praca nad aktywacją percepcji,
 • oswojenie z różnymi bodźcami w kontrolowanym nasileniu i środowisku,
 • pomoc w likwidowaniu zaburzeń sensorycznych,
 • osiąganie stanu relaksacji, odczucia zadowolenia, odprężenia i wyciszenia,
 • lepsze rozumienie otoczenia,
 • motywowanie do podejmowania aktywności, zachęcanie do nawiązywania kontaktu i współdziałania z drugą osobą,
 • rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni, uwagi i pamięci sensorycznej,
 • poprawa orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • pomoc w pokonywaniu lęku.

Sponsorem pracowni integracji sensorycznej i doświadczania świata oraz gier i zabaw ruchowych jest ArcelorMittal Sp. z o.o.


Pracownia doświadczania świata