Tomatis


Od stycznia 2006 roku szkoła jest wyposażona* w sprzęt do terapii Tomatisa.

Metoda Tomatisa przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją i zaburzeniami komunikacji językowej.

Metoda ta jest stworzona przez francuskiego otolaryngologa- Alfreda Tomatisa (1920-2001), który prowadził badania nad związkiem między słuchem, mową a językiem.

Ze swoich obserwacji Tomatis wyciągnął następujące wnioski:
1. Głos zawiera jedynie te częstotliwości, które słyszymy
2. Modyfikacja sposobu słyszenia prowadzi do natychmiastowych zmian w głosie
3. Zastosowanie treningu słuchowego pozwalającego słyszeć brakujące częstotliwości prowadzi do trwałej modyfikacji głosu
Efekt zmiany jakości głosu pod wpływem zmiany sposobu słyszenia nazywamy efektem Tomatisa.

Terapia Tomatisa to terapia muzyką. Przed i po terapii jej uczestnicy mają badaną uwagę słuchową. Badanie podobne jest do badania słuchu. Dzięki otrzymanym wynikom możemy stwierdzić, z jakiego typu zaburzeniami u dziecka mamy do czynienia: wegetatywnymi, językowymi czy emocjonalnymi i w zależności od nich dobieramy program terapii. Programów jest pięć, każdy składa się z nagrań muzyki poważnej- utwory Mozarta, chorały gregoriańskie, walce.

Uczestnik terapii przychodzi codziennie, przez dziesięć dni na dwugodzinne (120 min.) seanse, w czasie, których przez specjalne słuchawki, dostarczające muzykę przetwarzaną przez „elektroniczne ucho” poddaje się nauce „słuchania na nowo”.

W czasie słuchania muzyki uczniowie nie rozmawiają, ale mogą rysować, układać puzzle, wykonywać czynności manualne. Po skończonej sesji następuje przerwa w terapii trwająca do 6 tygodni.
Uczniowie naszego Ośrodka biorą udział w terapii Tomatisa w ramach zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. Grupy terapeutyczne liczą 3- 4 osoby.

* Ośrodek został wyposażony w sprzęt do terapii audio-psycho-lingwistycznej, zwanej terapią Tomatisa dzięki wsparciu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, firmy Young Digital Poland, oraz Ogólnopolskiej Fundacji Komputerowej, w ramach umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.