Pracownia integracji sensorycznej


W rozwoju każdego dziecka niezwykle ważną rolę odgrywają wrażenia zmysłowe odbierane z otaczającego je środowiska i własnego ciała. Prawidłowy rozwój podstawowych zmysłów (dotyku, równowagi, czucia, węchu, słuchu i wzroku) ma zasadnicze znaczenie w codziennym funkcjonowaniu i rozwoju ważnych umiejętności tj. chodzenie, bieganie, czytanie, pisanie, malowanie oraz wykonywanie wielu innych ważnych czynności.

Nie zawsze jednak u małego dziecka rozwój integracji sensorycznej przebiega prawidłowo. Często nie jest ono w stanie poprawnie rozróżniać płynących bodźców z otoczenia, jest wycofane bądź nadpobudliwe, nie radzi sobie z samoobsługą i z wieloma innymi umiejętnościami.

Aby jeszcze lepiej pomóc naszym uczniom poznawać siebie i otaczający świat, w naszym ośrodku, od września 2011 roku, została otwarta pracownia integracji sensorycznej. Pracownia ta składa się z dwóch pomieszczeń, które zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt do rewalidacji ruchowej i sensorycznej.

W przestronnym miejscu znajdują się kolorowe huśtawki, hamak, maty i różnorodne piłki rehabilitacyjne, sprzęt do masażu stóp i całego ciała oraz elektryczny konik zastępujący hipoterapię. Dzieci mają tam możliwość doświadczania i odbierania różnorodnych bodźców działających na zmysły równowagi, dotyku i czucia.

Jesteśmy przekonani, że te nowe doświadczenia pozwolą naszym uczniom lepiej rozumieć siebie i otaczający świat oraz zdobywać nowe umiejętności i sprawności.

Życzymy dzieciom radosnej i owocnej zabawy!
 
 
 Integrację Sensoryczną stosuje się w przypadkach:

 

 • problemów z koncentracją uwagi,
 • nieprawidłowym napięciem mięśniowym,
 • opóźnienie rozwoju mowy lub wady wymowy,
 • zbyt dużej ruchliwość,
 • kłopotów z opanowaniem umiejętności czytania i pisania,
 • ataków agresji i złości,
 • słabej sprawności ruchowej,
 • kłopotów z koordynacją ruchu,
 • problemów z samoobsługą (ubieranie się, jedzenie, mycie),
 • nadwrażliwości dotykowej (problemy przy czesaniu, myciu, jedzeniu niektórych potraw, zabawach plastycznych - dotykanie różnych faktur, itp.),
 • nadwrażliwości na hałas.

Zajęcia z Integracji Sensorycznej w naszej placówce kierowane są do uczniów z:

 

 • trudnościami w uczeniu się,
 • zaburzeniami rozwoju mowy,
 • autyzmem,
 • zespołem Downa,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • złożonymi zaburzeniami rozwojowymi.
 
W trakcie zajęć SI uczeń, angażując swoje ciało i pobudzając układy zmysłów wykonuje pod kontrolą terapeuty całą gamę ćwiczeń.

Z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przeprowadza się ćwiczenia, które wpływają na prawidłowy rozwój procesów zmysłowych wspomagających funkcjonowanie dziecka w zakresie jego rozwoju psychoruchowego.
 
Sponsorem pracowni integracji sensorycznej i doświadczania świata oraz gier i zabaw ruchowych jest ArcelorMittal Sp. z o.o.


Pracownia integracji sensorycznej