Zespół teatralny "Sigma"


Nasi wychowankowie uczestniczą w przygodzie z teatrem. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych pomaga zaspokoić te potrzeby dziecka, które nie mają szans uzewnętrznić się podczas zajęć szkolnych. Umożliwiają bowiem ekspresję, poszerzają zasób słownictwa, pozwalają na pełną wypowiedź słowem, ruchem, mimiką i gestem. Uczą współdziałania, odpowiedzialności, wrażliwości, dyscypliny, wzajemnej tolerancji, pomocy a przede wszystkim wiary we własne możliwości.
 
Teatrzyk "Sigma" działa w naszym Internacie od roku 1998. Początkowo w ramach zajęć świetlicowych grupa złożona z wychowanków dwóch grup wiekowych pod kierownictwem pań: mgr Elżbiety Siuty i mgr Barbary Żukowskiej zaprezentowała: Jasełka (1998), Bajkę Noworoczną (1999), inscenizację "Wakacyjna podróż za jeden uśmiech" (2000).
Od roku 2001 utworzona została grupa teatralna skupiająca wychowanków z różnych grup dzieci lubiących zabawę  w teatr. Opiekę nad działalnością teatrzyku powierzono paniom: mgr Małgorzacie Babik, mgr Sylwi Wocie i mgr Barbarze Żukowskiej.
Na stałe do naszego programu weszły Jasełka, zmodyfikowane teksty bajek, legend, inscenizacje oraz teksty własne. Dobór programu dopasowany jest do możliwości dzieci. Prowadzący zajęcia piszą scenariusze, opracowują scenografię i charakterystykę postaci, tworzą muzykę. Prowadzą zajęcia indywidualne oraz grupowe. W roku 2010 grupa teatralna przyjęła nazwę "Sigma".
 
Przygotowanie każdego występu to szereg tygodni ćwiczeń według ustalonego schematu:
- zapoznanie zespołu z tekstem,
- podział na role,
- pamięciowe opanowanie tekstu,
- ćwiczenia dialogowe,
- próby sceniczne,
- próby sceniczne ze scenografią,
- próby sceniczne ze scenografią i muzyką,
- próby sceniczne ze scenografią, muzyką i w strojach.
 
Podczas tworzenia przedstawień mali aktorzy przeżywają zadowolenie, radość, mają poczucie sukcesu. Dzięki ich potencjałowi udało się nam stworzyć na przestrzeni lat wiele ciekawych postaci oraz dostarczyć małym aktorom jak i widzom wielu niezapomnianych wrażeń.

 
Nasz dorobek:

2001 inscenizacja na motywach bajki "Czerwony Kapturek"
2002 inscenizacja na motywach bajki "Jaś i Małgosia"
2003 inscenizacja "Na wiosennej łące"
2004 bajka "Królowa zima"
2005 bajka "Czerwony Kapturek"
2006 inscenizacja legendy "O Wawelskim Smoku"
2007 bajka "Kopciuszek"
2008 legenda "O Wandzie"
2009 legenda "O Wandzie" (współpraca z grupą teatralną IVLO)
2010 bajka "Jaś i Małgosia"
2011/12 "Bajka o królewnie Śnieżce”
2012/13 "Bajka o Janku i kocie"
2013/14 bajka "Księżniczka na ziarnku grochu"
2014/15 bajka "Amelka, właścicielka złotego pantofelka"

Nasze przedstawienia prezentujemy uczniom naszego Ośrodka i zaprzyjaźnionym placówkom. Bierzemy udział w różnego typu konkursach i przeglądach artystycznych organizowanych przez Domy Kultury oraz krakowskie teatry i szkoły.
 
/opr. B. Żukowska/