Olimpiady Specjalne Sekcja "Zamoyskiego"


Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością umysłową, w celu zapewnienia im możliwości lepszego rozwoju sprawności fizycznej, wykazywania się odwagą, odczuwania radości i dzielenia się talentami, umiejętnościami i przyjaźnią ze swoimi rodzinami, innymi zawodnikami Olimpiad Specjalnych i społecznością lokalną.
 
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA - MAŁOPOLSKIE
SEKCJA „ZAMOYSKIEGO”

Olimpiady Specjalne Polska - Małopolskie, na terenie naszego Ośrodka reprezentowane są przez działającą od 1993 roku Sekcję Olimpiad Specjalnych "Zamoyskiego". Stowarzyszenie na rzecz Osób z niepełnosprawnością umysłową działa prężnie na terenie naszej placówki już ponad dwadzieścia lat.

W Sekcji Olimpiad Specjalnych " Zamoyskiego" prowadzone są zajęcia sportowo - rehabilitacyjne z następujących dyscyplin sportowych:
 
  • tenis stołowy
  • piłka koszykowa
  • piłka nożna
  • lekkoatletyka
  • biegi przełajowe
  • badminton
  • pływanie
 
Trenerzy i instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, a ich zawodnicy od wielu już lat biorą udział w licznych zawodach sportowych, turniejach, mittingach dla osób z niepełnosprawnością umysłową na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, osiągając znaczące wyniki sportowe.
 
 
"Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku".

W zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych nie wyłania się zawodników najbardziej zdolnych, lecz daje się szansę zwycięstwa każdemu zawodnikowi, niezależnie od jego poziomu sprawności i możliwości,  stwarzając warunki do rywalizacji sportowej z równymi sobie przeciwnikami.

W Olimpiadach Specjalnych podkreślany jest fakt, że zwycięzcą jest każdy, kto podejmie trud walki i okazuje w niej swoją wytrwałość. Dla Specjalnych Sportowców jest to niezwykły wysiłek i dlatego wszyscy startujący są nagradzani.

W Olimpiadach Specjalnych nie prowadzi się zespołowej klasyfikacji, nie sumuje się liczby medali, nie rejestruje i nie nagradza rekordów, a dzięki temu eliminuje się wszelkie negatywne zjawiska obserwowane w tzw. normalnym sporcie. Ruch ten akcentuje moralne i duchowe cechy osób z niepełnosprawnością umysłową, pobudzając ich poczucie godności i szacunku dla siebie.

Olimpiady Specjalne Sekcja "Zamoyskiego"