O nas


 

->->-> O NAS W KAMERZE - FILMY

 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Krakowie to placówka z wieloletnią tradycją. Zapewniamy edukację i wychowanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

 
Jeśli szukasz specjalistycznego wsparcia dla swojego dziecka, odwiedź naszą placówkę.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną dla uczniów z trudnościami w nauce.
 
 
W Ośrodku działają:
 
 
Główne zamierzenia do koncepcji pracy w Ośrodku to:
  • pełne zdiagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia, udzielenie mu wielokierunkowej pomocy zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej oraz przygotowanie go do samodzielnego życia,
  • pomoc rodzicom w spełnianiu ich obowiązku wobec dziecka oraz włączenie ich do życia ośrodka,
  • podniesienie atrakcyjności ośrodka poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej i unowocześnienie bazy,
  • umocnienie pozycji ośrodka w środowisku lokalnym oraz pozyskiwanie sojuszników wspierających jego rozwój.

 

Głównym celem jest kreowanie takiej placówki, która bardzo dobrze służy uczniom, rodzicom, nauczycielom i lokalnej społeczności.

 

Koncepcja pracy ukierunkowana jest na następujących kierunkach oddziaływaniach.

  1. Uczeń
  2. Rodzic
  3. Kadra
  4. Baza
  5. Środowisko lokalne
  6. Promocja i sojusznicy
 
Proponujemy następujące zajęcia wspierające rozwój dziecka: