Rekrutacja 2023/2024


Rekrutacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 ma charakter ciągły, co oznacza, że jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem edukacji Waszego dziecka to możecie kontaktować się z nami przez cały rok szkolny dzwoniąc pod numer 12 656 13 56.

 

Pragniemy poinformować Państwa, że w styczniu 2024 r. rozpoczynamy nabór dzieci i młodzieży na rok szkolny 2024/2025 do:

• Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 46

• Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 8

• Internatu.

 

Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkołypod numerem telefonu: 12 656 13 56.

 

W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

• orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał lub poświadczoną przez poradnię kopię)

• skierowanie do placówki

• odpis aktu urodzenia

• zdjęcie legitymacyjne

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada)

• mile widziane są również inne dokumenty dziecka (np. opinie, diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, medyczne itp.)

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Krakowie.

 

 

 

ULOTKA DO POBRANIA