Drużyna harcerska "Nieprzetartego Szlaku"Od września 2009r. w naszym Ośrodku działa 22 Podgórska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "TORNADO". Zrzesza ona dzieci w wieku od Vkl. Szkoły Podstawowej po uczniów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy.
 
W ramach drużyny działa: zastęp chłopców "Tramontana", zastęp dziewcząt "Tajfun" oraz zastęp "Bora" złożony z uczniów SPdP.
 
Zbiórki harcerskie odbywają się raz w tygodniu, we wtorki, w harcówce na terenie Internatu. Podczas zbiórek harcerze poznają obrzędowość ZHP, realizują sprawności, integrują się z innymi środowiskami. Czynnie uczestniczymy w większości imprez organizowanych przez Hufiec i Chorągiew Krakowską.
 
Głównym opiekunem drużyny oraz zastępu dziewcząt i chłopców jest p. Teresa Pałka. Opiekunem zastępu "Bora" jest p. Barbara Orzechowska. Wspierają nas rodzice i opiekunowie.
 
 

z życia drużyny...