Aktualności


Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa"
9.11.2015

 

 

 

 

 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów i wychowanków szkół specjalnych i integracyjnych.
Na konkurs należy przesłać pracę plastyczną, przestrzenną lub płaską przedstawiającą ozdobę choinkową np.  bańkę,  aniołka, dzwoneczek itp. Technika prac jest dowolna. Liczmy na Waszą kreatywność. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie dzieci!!!
 
Każdą pracę należy opatrzyć w metryczkę zawierającą:
* imię i nazwisko autora
* wiek, klasa
* imię i nazwisko opiekuna
* adres placówki, telefon, e-mail
 
Organizatorzy nie zwracają prac. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami,
a nagrodzone prace będą opublikowane na naszej stronie internetowej.

Prace należy dostarczyć na adres:
 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
ul. Zamoyskiego 100
30 -523 Kraków
tel. 012 656 – 46 – 03
 
Termin nadsyłania prac: 05. 12. 2015r

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą internetową.

Szczegółowych informacji udzielają panie: mgr Małgorzata Babik i mgr Sylwia Wota, pod numerem tel. (012) 656 46 03.
« powrót