Zajęcia usprawniające


Nasi uczniowie to dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz autyzmem. Upośledzeniu umysłowemu towarzyszą mniejsze lub większe zaburzenia funkcji rozwojowych. Jedne dzieci mają dobrą percepcję słuchową, inne wzrokową. Większość ma problemy z koordynacją wzrokowo - ruchową. Mamy dzieci, które potrafią wytrwale ćwiczyć i takie, u których uwaga jest bardzo rozproszona i trzeba wiele wysiłku, aby je skoncentrować na określonej czynności.
Dlatego szkoła specjalna przywiązuje tak dużo uwagi do indywidualizacji pracy. Tej indywidualizacji sprzyja znaczna liczba godzin przeznaczonych na zajęcia usprawniające.