Aktualności


Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
5.11.2019

Program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest jednym z elementów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanej od 2004 r. na terenie Krakowa przez Komendę Wojewódzką Policji. Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, stałej poprawy i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu ZPB, na każdym z jego etapów.


Nasza szkoła przystąpiła do projektu w roku szkolnym 2011/2012 i już w październiku 2012r. uzyskaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Dwa lata później w 2014r. po audycie związanym z realizacją zadań zawartych w Zintegrowanym Planie Działań, przeprowadzonym przez komisję z Komendy Wojewódzkiej Policji uzyskaliśmy przedłużenie Certyfikatu na kolejne 5 lat. W tym roku szkolnym staramy się o uzyskanie tytułu Lidera Projektu. Trzymajcie kciuki!

« powrót


Szkoła Promująca Bezpieczeństwo