Aktualności


Informacje o dowozach uczniów do Szkoły
30.06.2020

 

 

Szanowni rodzice oraz opiekunowie informujemy Państwa o zmianach, które zostały podjęte uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXXIII/860/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

 

Powyższe wynika z wprowadzonych zmian do ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) dotyczących sposobu rozliczania zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, które wskazują gminę jako organ określający na każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie.

 

Nowy wzór wniosku dostępny jest na Dzienniku Podawczym Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, oraz na stronie internetowej „Portal Edukacyjny" w zakładce „Dokumenty - podnieść skrzydła".

 

Informuję również, że jedynymi uprawnionymi do złożenia wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły lub przedszkola są rodzice i prawni opiekunowie dziecka.

 

Przyznanie dowozu możliwe jest jedynie na podstawie wypełnionego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego z dołączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć jak najszybciej w celu uzyskania dowozu na nowy rok szkolny.

 

Dotyczy to zarówno dowozu przez Radio taxi Partner jak i zwrotu kosztów przejazdu.

 

WNIOSEK O DOWÓZ

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW

« powrót