Aktualności


Konsultacje dla czwartoklasistów Język polski
5.06.2020

 

 

W dniu 9 czerwca w godzinach od 13:00 do 16:00, w sali nr 39 odbędą się na terenie naszej szkoły konsultacje z języka polskiego dla klasy 4a.

 

 

Przypominam również o konieczności stosowania się do obostrzeń i wewnętrznych regulaminów szkoły, związanych z epidemią, oto najważniejsze z nich:

 

1. Uczeń wraz z rodzicem/opiekunem wchodzi na teren szkoły od strony internatu.

 

2. Rodzic/opiekun wchodzący z dzieckiem na teren ośrodka ma zasłonięte usta, nos oraz powinien mieć założone rękawiczki. Ta sama zasada obowiązuje kiedy rodzic/opiekun/kierowca przyjeżdża po dziecko.

 

3. Rodzic/opiekun udaje się w wyznaczone miejsce, w którym dezynfekuje ręce i wypełnia ankietę. Wypełnioną ankietę przekazuje nauczycielowi. Jeżeli dziecko nie ma widocznych objawów chorobowych, zostaje przekazane pod opiekę nauczyciela.

 

4. Nauczyciel/pielęgniarka w obecności rodzica/opiekuna mierzy dziecku temperaturę.

 

5. Nauczyciel nadzoruje dezynfekcję rąk dziecka, dziecko rozbiera się z odzieży wierzchniej i przebiera buty.

 

6. Nauczyciel wyjaśnia dziecku, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie panują w placówce i dlaczego zastały wprowadzone.

 

7. Nauczyciel idzie z dzieckiem do sali, w której będą realizować zajęcia.

 

8. Po każdej wizycie w toalecie nauczyciel przypomina dziecku o umyciu rąk.

 

9. W toalecie może znajdować się tylko jedno dziecko.

 

10. Jeżeli dziecko będzie spożywało własny posiłek, nauczyciel nadzoruje właściwą higienę rąk. Z uwagi na stosunkowo krótki czas pobytu dziecka na konsultacji (30 min.), ze względów bezpieczeństwa, zaleca się niespożywanie posiłku w szkole.

 

11. Po przybyciu do placówki, w celu odbioru dziecka rodzic/opiekun/kierowca zobowiązany jest oczekiwać na dziecko w wyznaczonym miejscu, nauczyciel nadzoruje ubiór dziecka i oddaje je pod opiekę rodzica/opiekuna/kierowcy.

 

nauczyciel języka polskiego: Anna Wiśniewska

« powrót