Aktualności


INFORMACJA DLA RODZICÓW
4.05.2020

 

 

 

->->->ZDALNE NAUCZNIE

 

->->->ŚWIETLICA ON-LINE

 

 

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja SOSW nr 2 w Krakowie informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami jest zawieszona realizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych  na terenie Ośrodka do dnia 24 maja 2020r. Realizacja kształcenia odbywa się w sposób zdalny.

 

 

 

Szanowni Rodzice,

Informujemy Państwa o sposobie i trybie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych w SOSW nr 2 w Krakowie w okresie czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu placówki w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 

1. Na terenie Ośrodka nie będą realizowane dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze.

2. Nauka będzie odbywała się w sposób zdalny.

3. Zajęcia będą realizowane poprzez - email (w przypadku braku adresu email, poprzez kontakt telefoniczny) lub w innej wybranej przez nauczyciela formie realizacji.

4. Zajęcia zdalne będą odbywały się zgodnie z dziennym planem lekcji uczniów.

5. Sprawdzanie wiedzy oraz postępów będzie w miarę możliwości na bieżąco realizowane. Nauczyciele mogą prosić o odesłanie wykonanej przez ucznia pracy do sprawdzenia. Nie będą wystawiane oceny negatywne za pracę lub jej brak. Prosimy Państwa o bieżące informowanie nauczycieli o ewentualnych trudnościach związanych z realizacją zajęć edukacyjnych.

6. Nauczyciele pozostają do Państwa dyspozycji w kontakcie e-mail, służą państwu konsultacją .

7. Nauczyciele realizujący WWRD poinformują Państwa o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka.

8. Pedagog i psycholog służą Państwu poradnictwem wychowawczym, oddziaływaniami terapeutycznymi oraz dyspozycją w omawianiu bieżących spraw poprzez e-mail.

9. Sekretariat dla petentów będzie czynny w środy od godz. 10.00 – 14.00.

10. Nauczyciele wychowawcy internatu będą kontaktować z wychowankami swojej grupy na facebooku, telefonicznie, na WhatsApp, sms-em lub e-mailem celem wsparcia emocjonalnego w trudnych chwilach. W trakcie rozmów będą udzielane wychowankom wskazówki odnośnie zachowania środków ostrożności w obliczu istniejącej pandemii, wskazywane możliwości monitowania aktualnej sytuacji oraz zasady odpowiedzialnego zachowywania.

11. Na bieżąco będziemy starali się informować Państwa o dalszych wytycznych oraz wszelkich zmianach.

 

Przekazujemy dużo zdrowia, siły i pozytywnej energii w tym trudnym dla Nas Wszystkich czasie. Liczymy na współpracę i wyrozumiałość z Państwa strony.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja SOSW Nr 2

 

/Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/

« powrót