Aktualności


Złożenie Zobowiązania Instruktorskiego przez drużynową 22 PgDH "Tornado"
28.11.2018

W dniu 27 listopada 2018 roku przy udziale zaproszonych władz Hufca Kraków-Podgórze, gości i harcerzy, odbyło się złożęnie Zobowiązania Instruktorskiego przez dh.Teresę, która jest drużynową harcerzy w naszym Ośrodku.

 

Oto treść tego Zobowiązania:

"Przyjmuję obowiązki instruktorki Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swojego następcę.Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie".

« powrót


Złożenie Zobowiązania Instruktorskiego przez drużynową 22 PgDH "Tornado"