Aktualności


Stowarzyszenie "Arkadia"
1.02.2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "Arkadia" przenosi swoją działalność do Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego nr 2 w Krakowie, ul. Zamoyskiego 100.

 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, (OPP).

 

Celem Stowarzyszenia jest pomoc uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom SOSW nr 2 w Krakowie poprzez:

- fundowanie stypendiów,

- refundowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, zielone szkoły,

- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i artystycznych,

- pomoc finansową i rzeczową (w przypadkach losowych),

- tworzenie i finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych,

- wzbogacanie bazy dydaktycznej i lokalowej szkoły.

 

Sposób w jaki Stowarzyszenie Arkadia realizuje swoje cele można będzie zobaczyć na stronie internetowej SOSW nr 2.

 

Żeby pomagać, potrzebne są nam środki finansowe, dlatego prosimy o przekazanie 1% z podatków od dochodów dla rzecz naszego stowarzyszenia.

 

"Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa, wtedy proste - dziękuję - zawiera wszystko, co chcemy wyrazić".

 

Prezes Stowarzyszenia Anna Polak

 

 

Jak przekazać 1 % podatku ?

 

 

KRS 0000122993

 

 

Konto bankowe: Pekao SA 11 1240 4588 1111 0000 5484 6447

« powrót